Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - logo_top
Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - symbole
Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - foto 1 Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - foto 2 Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - foto3
Menu
Witamy na stronie naszej kancelarii notarialnej

Stosownie do przepisów ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz udziela także stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.