Najem okazjonalny i instytucjonalny u notariusza

Kancelaria Notarialna Sobańska-Tiutiunik, Szymański posiada doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji na rynku nieruchomości, w tym w szczególności dotyczących umów najmu okazjonalnego i instytucjonalnego.Sporządzanie aktów notarialnych ugód odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron.Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz ewentualnie naliczanych podatków.

W tym artykule

Co to jest umowa najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny to nowoczesna forma najmu lokalu dodatkowo zabezpieczający prawa właściciela. Umowa najmu okazjonalnego zawiera oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym wskazuje on miejsce w którym zamieszka, po ustaniu umowy najmu mieszkania. Oświadczenie zobowiązuje go do opuszczenia najmowanego lokalu i zwrotu właścicielowi po wygaśnięciu.

Najważniejsze cechu umowy najmu okazjonalnego:

  • najemca rezygnuje z ustawowej ochrony praw lokatorów;
  • umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat;
  • umowę może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali;
  • umowę może zawrzeć osoba, dla której wynajem jest tylko dodatkowym dochodem.

Koszt takiego oświadczenia to 260,76 zł (200 zł + VAT 46 zł plus wypis 2 strony 14,76 zł – dane z 2017 roku), który zazwyczaj pokrywa wynajmujący, ponieważ ten rodzaj umowy najmu jest jego dodatkowym zabezpieczeniem.

Co to jest najem instytucjonalny?

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku najmu okazjonalnego, najem instytucjonalny jest nowoczesną formą wynajmu nieruchomości, zabezpieczającą interesy właściciela. Główna różnica polega na tym, że zawierana jest przez osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Główne cechy umowy najmu instytucjonalnego:

  • umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat;
  • do umowy musi zostać dołączone notarialne oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i wydaniu używanego lokalu;
  • nie ma potrzeby uzyskania od najemcy wskazania innego lokalu, do którego ten ma się wyprowadzić po wygaśnięciu umowy najmu;
  • nie ma potrzebę uzyskania oświadczenia od właściciela innej nieruchomości o przyjęciu najemcy pod swój dach;
  • nie ma potrzeby zgłoszenia najmu do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od jego rozpoczęcia.
Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.