Ugoda notarialna

Kancelaria Notarialna Sobańska-Tiutiunik, Szymański posiada doświadczenie w sporządzaniu aktów notarialnych ugód pozasądowych. Sporządzanie aktów notarialnych ugód odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron.Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz ewentualnie naliczanych podatków.

W tym artykule

Co to jest ugoda notarialna?

Ugoda notarialna, czyli pozasądowa, to prosty, szybki i skuteczny sposób na dojście do porozumienia w przypadku wystąpienia niepewności co do przysługujących im roszczeń. Ugoda pozasądowa nie powoduje powstania nowego stosunku prawnego, a jedynie ma na celu zmianę stosunku już istniejącego.

Zawarcie umowy ugody przed notariuszem w wielu przypadkach zastępuje długotrwały i nierzadko kosztowny proces sądowy. Jeśli strony uzgodnią treść ugody, może być umowa może być przed notariusza sporządzona bardzo szybko, nawet w ciągu kilku dni.

Gdyby któraś ze stron odmówiła realizacji postanowień ugody, przymusowej ich realizacji można domagać się na drodze procesu sądowego. Najlepiej jednak, gdy w treści umowy ugodowej zawarta zostanie oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku, po nadaniu sądowej klauzuli wykonalności, taki akt notarialny stanowi tytuł wykonawczy i jest podstawą prowadzenia czynności egzekucyjnych przez komornika.

Kiedy forma ugody może mieć zastosowanie?

Ugoda może dotyczyć większości stosunków prawnych, z wyjątkiem takich, w których jej zawarcie jest wprost niedopuszczalne. Ugoda notarialna może dotyczyć w szczególności prawa spadkowego, rodzinnego (np. alimentów), prawa pracy i administracyjnego.

Ile kosztuje sporządzenie ugody notarialnej?

Maksymalną wysokość taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Taksa notarialna zależna jest of wysokości przedmiotu ugody. Wartość podstawowej stawki taksy notarialnej wynosi:

  • do 3000 zł – 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu prze- pisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Do wartości taksy notarialnej należy doliczyć wynagrodzenie za sporządzenie wypisów w wysokości 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane opłaty są wartościami netto i objęte są PTiU w wysokości 23%.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.