Notarialna obsługa cudzoziemców w Łodzi

Kancelaria notarialna Katarzyny Sobańskiej-Tiutiunik i Aleksandra Szymańskiego ma duże doświadczenie w obsłudze notarialnej czynności z udziałem cudzoziemców, w związku między innymi z zakładaniem firm, zbyciem i zakupem udziałów, zakupem nieruchomości.

W tym artykule

Kancelaria notarialna Katarzyny Sobańskiej-Tiutiunik i Aleksandra Szymańskiego ma duże doświadczenie w obsłudze notarialnej czynności z udziałem cudzoziemców, w związku między innymi z zakładaniem firm, zbyciem i zakupem udziałów, zakupem nieruchomości.

The notary office of Katarzyna Sobańska-Tiutiunik and Aleksander Szymański has extensive experience in notarial services for activities involving foreigners, in connection with, among others, establishing companies, selling and purchasing shares, and purchasing real estate.

Нотаріальна контора Катажини Собаньської-Тютюнік та Олександра Шиманського має великий досвід нотаріальних послуг щодо діяльності з іноземцями, зокрема, у зв’язку зі створенням компаній, продажем та купівлею акцій та купівлею нерухомості.

Das Notariat von Katarzyna Sobańska-Tiutiunik und Aleksander Szymański verfügt über umfangreiche Erfahrung in notariellen Dienstleistungen für Aktivitäten mit Ausländern, unter anderem im Zusammenhang mit der Gründung von Unternehmen, dem Verkauf und Kauf von Anteilen und dem Kauf von Immobilien.

Katarzyna Sobańska-Tiutiunik और Aleksander Szymański के नोटरी कार्यालय में विदेशियों से जुड़ी गतिविधियों के लिए, अन्य बातों के अलावा, कंपनियों की स्थापना, शेयरों की बिक्री और खरीद, और अचल संपत्ति की खरीद के लिए नोटरी सेवाओं में व्यापक अनुभव है।

يتمتع مكتب كاتب العدل في Katarzyna Sobańska-Tiutiunik و Aleksander Szymański بخبرة واسعة في خدمات التوثيق للأنشطة التي تشمل الأجانب ، فيما يتعلق ، من بين أمور أخرى ، بتأسيس الشركات وبيع الأسهم وشرائها وشراء العقارات.

Sporządzanie aktów notarialnych umów odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron. Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz naliczanych podatków.

Czynności notarialne z udziałem cudzoziemców

Z naszej praktyki wynika, że do najczęściej wykonywanych przez nas czynności notarialnych z udziałem cudzoziemców należą:

 • kupno mieszkania (akt notarialny umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego),
 • kupno domu (akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej),
 • kupno działki (akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej),
 • sporządzenie aktu notarialnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • zbycie udziałów w spółce.

Our practice shows that the most frequently performed notarial activities with the participation of foreigners include:

 • purchase of a flat (notarial deed of a contract for the sale of a flat),
 • purchase of a house (notarial deed for the sale of a developed real estate),
 • purchase of a plot of land (notarial deed of an undeveloped real estate sale agreement),
 • preparation of a notarial deed of a limited liability company,
 • disposal of shares in the company.

Наша практика показує, що до нотаріальних дій за участю іноземців найчастіше вчиняються:

 • купівля квартири (нотаріальний акт договору купівлі-продажу квартири),
 • купівля будинку (нотаріальний акт на продаж об’єкта нерухомості),
 • купівля земельної ділянки (нотаріальний акт неоформленого договору купівлі-продажу нерухомого майна),
 • складання нотаріального акту ТОВ,
 • відчуження частки товариства.

Unsere Praxis zeigt, dass zu den am häufigsten durchgeführten notariellen Tätigkeiten unter Beteiligung von Ausländern zählen:

 • Wohnungskauf (notarielle Urkunde eines Wohnungsverkaufsvertrages),
 • Hauskauf (notarielle Urkunde über den Verkauf einer bebauten Immobilie),
 • Kauf eines Grundstücks (notarielle Urkunde eines Kaufvertrags über ein unbebautes Grundstück),
 • Vorbereitung einer notariellen Urkunde einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
 • Veräußerung von Anteilen an der Gesellschaft.

हमारे अभ्यास से पता चलता है कि विदेशियों की भागीदारी के साथ सबसे अधिक बार की जाने वाली नोटरी गतिविधियों में शामिल हैं:

 • एक फ्लैट की खरीद (एक फ्लैट की बिक्री के लिए एक अनुबंध की नोटरी डीड),
 • एक घर की खरीद (एक विकसित अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नोटरी डीड),
 • जमीन के एक भूखंड की खरीद (एक अविकसित अचल संपत्ति बिक्री समझौते की नोटरी डीड),
 • एक सीमित देयता कंपनी के नोटरी डीड की तैयारी,
  *कंपनी में शेयरों का निपटान।

تُظهر ممارستنا أن أكثر أنشطة التوثيق التي يتم إجراؤها بشكل متكرر بمشاركة الأجانب تشمل:

 • شراء شقة (سند موثق لعقد بيع شقة) ،
 • شراء منزل (سند موثق لبيع عقار مطور) ،
 • شراء قطعة أرض (سند موثق لعقد بيع عقار غير مطور) ،
 • إعداد سند موثق لشركة ذات مسئولية محدودة ،

W jakim języku spisywane są akty notarialne?

Zgodnie z polskim prawem, akty notarialne sporządzane są przez notariusza w języku polskim. W przypadku czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza z udziałem cudzoziemca nie władającego językiem polskim, obecny musi być także tłumacz. Przepisy uwzględniają obecność tłumacza przysięgłego, który figuruje na liście Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumacz może przetłumaczyć treść aktu notarialnego w języku obcokrajowca lub w innym, opanowanym przez niego języku. W przypadku gdy czynności notarialnych tłumaczone są na inny język niż ojczysty język cudzoziemca, wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia.

„Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.”

Art. 2 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91 z późniejszymi zmianami)

Tłumaczenie czynności notarialnych

Notariusz zobowiązany jest, do dopilnowania, że strony spisywanego aktu notarialnego są świadome skutków prawnych, jakie wiążą się z przeprowadzaną czynnością notarialną. Niedopełnienie obowiązków przez notariusza w tym zakresie może skutkować nieważnością przeprowadzonej czynności notarialnej.

Jak odbywają się czynności notarialne z udziałem tłumacza?

Notariusz odczytuje treść sporządzonego aktu notarialnego, a obecny tłumacz przysięgły przekłada każde zdanie na język cudzoziemca lub inny przez niego wskazany. Po przedstawieniu treści sporządzonego aktu notarialnego i potwierdzeniu przez cudzoziemca, że jest on w pełni zrozumiały, następuje złożenie podpisów pod dokumentem. Na akcie notarialnym swe podpisy składają strony oraz notariusz i tłumacz przysięgły.

Dodatkowe informacje

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.