Rozdzielność majątkowa (intercyza)

Kancelaria Notarialna Szymański, Sobańska-Tiutiunik posiada wieloletnie doświadczenie w notarialnej obsłudze spraw rodzinnych, w tym w sporządzaniu aktów notarialnych ustanawiających rozdzielność majątkową (intercyzę).Sporządzanie aktów notarialnych umów odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron. Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz naliczanych podatków.

W tym artykule

Co to jest intercyza (rozdzielność majątkowa)?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jeśli małżonkowie sporządzając umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie zniosą wspólności ustawowej, niemal wszystko to co nabędą w czasie trwania małżeństwa stanie się ich majątkiem wspólnym.

Jak odbywa się sporządzenie notarialnego aktu działu spadku?

Warunkiem stanowienia rozdzielności majątkowej (intercyzy) u notariusza jest zgoda małżonków na sporządzenia takiego aktu. Jeśli tylko jeden z małżonków chce rozdzielności majątkowej, choćby dlatego że drugi z małżonków nie dba o majątek wspólny, na przykład roztrwania pieniądze, postępuje w sposób lekkomyślny, jedyną możliwą drogą uzyskania intercyzy jest założenie sprawy w sądzie.

Jakie dokumenty potrzebne są do intercyzy?

Na spotkanie w kancelarii w celu sporządzenia intercyzy należy przynieść następujące dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa lub podana data zawarcia małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).

Ile kosztuje intercyza?

Maksymalną wysokość taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i wynosi ona 400 zł.

Do wartości taksy notarialnej należy doliczyć wynagrodzenie za sporządzenie wypisów w wysokości 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane opłaty są wartościami netto i objęte są PTiU w wysokości 23%.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.