Rygor egzekucji u notariusza

Kancelaria Notarialna Sobańska-Tiutiunik, Szymański posiada wieloletnie doświadczenia w obsłudze notarialnej transakcji na rynku nieruchomości, w tym w szczególności z wykorzystaniem instrumentu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie Art. 777 k.p.c.Sporządzanie aktów notarialnych umów odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron. Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz naliczanych podatków.

W tym artykule

Co to jest rygor egzekucji?

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji stanowi formę zabezpieczenia należności funkcjonującym w myśl przepisów Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy wakcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zawiera obowiązek dłużnika do zapłaty określonej sumy oraz określa termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, postępowanie egzekucyjne może być natychmiast wszczęte, a dochodzenie należności odbywa się szybko i sprawnie.

Do czego w praktyce używa się rygoru egzekucji?

Z praktyki naszej kancelarii wynika, że instrument prawny dobrowolne poddania się egzekucji klienci najczęściej wykorzystują w przypadku:

  • najmu okazjonalnego mieszkania,
  • zwykłego najmu,
  • zakupu nieruchomości,
  • najmu lokalu od gminy,
  • podziału majątku.

Poddanie się rygorowi egzekucji odnośnie zapłaty czynszu, stosuje się zazwyczaj wraz z poddaniem się rygorowi egzekucji odnośnie opróżnienia lokalu w trybie Ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.