Pełnomocnictwo notarialne

Kancelaria Notarialna Sobańska-Tiutiunik, Szymański posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu różnego rodzaju pełnomocnictw notarialnych.Sporządzanie aktów notarialnych umów odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron. Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz naliczanych podatków.

W tym artykule

Co to jest pełnomocnictwo notarialne?

Udzielenie pełnomocnictwa notarialnego polega na ustanowieniu zastępcy, który podczas dokonywania wskazanych czynności działa w imieniu i na rzecz mocodawcy. Pod względem klasyfikacji prawnej, udzielenie pełnomocnictwa jest oświadczeniem woli mocodawcy (udzielającego pełnomocnictwa), upoważniającym osobę do dokonywania czynności prawnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo poza nielicznymi sytuacjami (zwłaszcza odnoszącymi się do nieruchomości), nie wymaga formy aktu notarialnego..

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Zgodnie z obowiązującym prawem, wyróżnić można kilka rodzajów pełnomocnictw:

  • Pełnomocnictwo ogólne (gatunkowe) – mocodawca upoważnia pełnomocnika do wykonywania czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu (art. 199 k.c), w tym i do administrowania swoim majątkiem. Pełnomocnictwo ogólne musi zostać udzielone w formie pisemnej, ale nie wymaga określania zakresu czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik.
  • Pełnomocnictwo rodzajowe – mocodawca upoważnia pełnomocnika by w jego w imieniu mógł cyklicznie wykonywać określony rodzaj czynności. Treść takiego pełnomocnictwa zawsze musi precyzyjnie określać rodzaj czynności, jakiej dotyczy, przy czym zakres czynności może zawierać się w ramach wyznaczonych przez zwykły zarząd, ale może także wykraczać poza jego zakres. Przykładem pełnomocnictwa rodzajowego jest upoważnienie pracownika do zawierania umów o pracę.
  • Pełnomocnictwo procesowe – mocodawca upoważnia pełnomocnika do reprezentowania go w trakcie czynności sądowych, w tym do stawiennictwa w sądzie czy do uczestnictwa w rozprawach. Prawo wyróżnia pełnomocnictwo procesowe ogólne oraz pełnomocnictwo procesowe szczególne, udzielane do poszczególnych spraw.
  • Pełnomocnictwo szczególne – mocodawca upoważnia pełnomocnika do wykonania ściśle określonej czynności prawnej. Co istotne, jeżeli wskazana w pełnomocnictwie czynności wymaga konkretnej formy, także i pełnomocnictwo musi zostać sporządzone właśnie w takiej formie.

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa notarialnego?

Kancelaria Notarialna Sobańska-Tiutiunik, Szymański w Łodzi pobiera za sporządzenie aktu notarialnego pełnomocnictwa taksę notarialną w wysokości 30 zł + 23% VAT. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielone jest do kilku różnych czynności, opłata wyniesie 100 zł + 23% VAT.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.