Przekształcenia przedsiębiorstw u notariusza

Nasza kancelaria od lat obsługuje wiele łódzkich firm i przedsiębiorców, dlatego doskonale rozumiemy język biznesu. Wśród czynności czynności notarialnych, jakie świadczymy na rzecz firm, znajduje się przekształcenie przedsiębiorstwa.Nadrzędnym celem notariuszy z naszej kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym możliwym poziomie i nieustannie staramy się ten poziom podnosić.

W tym artykule

Na czym polega przekształcenie spółki?

Ze zleceniem przekształcenia zgłaszają się do nas przedsiębiorstwa, gdy dotychczasowa forma spółki z różnych przyczyn przestaje być optymalna dla profilu jej działania. Bardzo często powodem przekształcenia są względy podatkowe bądź struktura właścicielska. Często korzystniejsze jest przekształcenie spółki niż jej rozwiązywanie i zakładanie nowej. Przekształcenie polega na zmianie formy prawnej działającej spółki przy zachowaniu funkcjonującej tożsamości rynkowej i nieprzerwanego działania. Powstały w wyniku przekształcenia podmiot zachowuje nazwę, NIP i REGON spółki przekształcanej. Co więcej, wszystkie umowy zawarte z kontrahentami są nadal obowiązujące i nie wymagają dokonywania cesji ani aneksów.

Jakie czynności składają się na przekształcenie spółki

Jak odbywa się przekształcenie spółki?

Finalną czynność wpisania przekształconej spółki do rejestru KRS muszą poprzedzić następujące kroki:

  • sporządzenie planu przekształcenia spółki z uwzględnieniem wymaganych załączników,
  • uzyskanie opinii biegłego rewidenta,
  • powzięcie uchwały o przekształceniu spółki,
  • powołanie członków organów spółki,
  • określenie wspólników reprezentujących spółkę,
  • podpisanie nowej umowy lub w zależności o wybranej formy prawnej – statutu,
  • wykreślenie przekształcanej spółki z KRS,
  • wpisane do KRS przekształconej spółki.

Ile kosztuje przekształcenie spółki u notariusza?

Przekształcenie spółki jest stosunkowo skomplikowanym procesem, angażującym podmioty zewnętrze, jak na przykład biegłego rewidenta. Koszt zależy od wielu czynników. Prosimy o kontakt z kancelarią w celu oszacowania kosztów przekształcenia spółki.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.