Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Kancelaria Notarialna Szymański, Sobańska-Tiutiunik posiada wieloletnie doświadczenie przeprowadzaniu czynności notarialnych związanych z prawem spadkowym, w tym w szczególności dotyczących oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.Sporządzanie aktów notarialnych umów odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron. Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz naliczanych podatków.

W tym artykule

Co to oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, a spadkobiercy go nabywają. Spadkobierca w myśl Art. 1012 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) ma trzy możliwości działania:

  • może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) – spadkobierca odpowiada za wszystkie długi pozostawione przed spadkodawcę bez względu na ich wartość i wartość spadku;
  • przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) – odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkodawcy jest ograniczona tylko do wartości otrzymanego spadku, którego wartość ustalana jest na podstawie spisu inwentarza albo wykazu inwentarza;
  • bądź też spadek odrzucić – spadkobierca traktowany jest jakby nie dożył śmierci spadkodawcy; w takim przypadku konieczność złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku przechodzi na kolejne osoby uprawnione do dziedziczenia.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od informacji o powołaniu o spadku, spadkobierca nie złoży oświadczenia, będzie to skutkowało przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkodawcy.

Gdzie można złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć:

  • ustnie lub pisemnie (z podpisem urzędowo poświadczonym) u notariusza
  • przed sądem w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub w toku postępowania o przyjęcie ustnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można wyznaczyć pełnomocnika.

Dokumenty potrzebne do złożenia oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Na spotkanie w kancelarii należy ze sobą przynieść następujące dokumenty i informacje:

  • dane osobowe spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania, skan aktu zgonu spadkodawcy oraz skan dokumentu tożsamości spadkobiercy;
  • dane osobowe osoby składającej oświadczenie (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
  • informacji o pozostałych spadkobiercach (imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania).

Ile kosztuje sporządzenie oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Maksymalną wysokość taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Honorarium notariusza za sporządzenie aktu notarialnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 50 zł netto.

Do wartości taksy notarialnej należy doliczyć wynagrodzenie za sporządzenie wypisów w wysokości 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane opłaty są wartościami netto i objęte są PTiU w wysokości 23%.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.