Notarialna obsługa firm i przedsiębiorców

Nasza kancelaria od lat obsługuje wiele łódzkich firm i przedsiębiorców, dlatego doskonale rozumiemy język biznesu. Jeśli sprawa tego wymaga, wyjaśniamy prawne znaczenie dokonywanych czynności notarialnych. Przekazujemy nasze opinie wyłącznie w sposób jasny i zrozumiały, z pełnym zaangażowaniem w interesy Klientów.Nadrzędnym celem notariuszy z naszej kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym możliwym poziomie i nieustannie staramy się ten poziom podnosić.

W tym artykule

Czynności notarialne, jakie wykonujemy na rzecz firm

Wśród czynności notarialnych, jakie wykonujemy na rzecz firm i przedsiębiorców, na wyróżnienie zasługują:

 • sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, partnerskiej, akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej;
 • sporządzenie statutu spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, fundacji;
 • dokonanie zmiany umowy spółki lub statutu;
 • sporządzenie umowy wniesienia aportu;
 • sporządzenie protokółu ze zgromadzenia wspólników spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • sporządzenie protokółu z walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej;
 • sporządzenie oświadczenia wspólnika o objęciu udziałów lub akcji;
 • sporządzenie umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • sporządzenie umowy darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • sporządzenie umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
 • połączenie, podział i przekształcenie spółek;
 • sporządzenie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa;
 • pełnomocnictwo i prokura
 • likwidacja spółki.
Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.